Composthoop of rattennest?

Explosieve toename ratten in 2017!


Iedere week krijg ik weer de vraag waarom mensen toch ratten hebben of hadden.
Dit is sterk afhankelijk van 3 factoren:
1. voedsel aanbod
2. water / drinken
3. mogelijkheden tot schuilplaats / nestbouw.

In deze blog wil ik even stil staan bij een hele grote rattenmagneet of wel een composthoop!

Veel mensen zijn zich er niet van bewust maar:

een composthoop is zowel een schuilplaats als een eetlokatie voor ratten

Kijk daarom erg goed uit met dergelijke, vaak goedbedoelde composthopen!

Maar ik hoor u denken.........ik heb en afsluitbare kunststof compostbak........
Ook deze zijn niet veilig voor ratten, ze knagen zich met gemak door de bak heen. Controleer na het legen van de bak maar eens de beluchtingsgaten en de onderkant op knaagsporen. Grote kans dat ze erin zitten!

Ratten in de compostbak wat nu?

Als u ratten in de compostbak heeft is het van groot belang dat u deze niet meer aanvult met etensresten zoals groente en fruit. Beter is nog om deze in het geheel even niet meer te gebruiken. De ratten zullen dan gaan zoeken naar voedsel en dat is het moment dat u ze goed kan vangen met een rattenklem. Plaats een rattenklem in de composthoop en beaas de klem met een stukje fruit zoals bijv. appel.
U zal dan snel resultaat boeken.

Zodra u geen ratten meer vangt is het verstandig de composthoop uit elkaar de halen zodat deze geen aantrekkingskracht meer heeft op de ratten. Eventueel niet gecomposteerd fruit en groente van de bodem verwijderen en bij het huisvuil afvoeren.

voor de juiste rattenklemmen klik hier....

 
  Kelvin Oosterwaal     21-03-2017 15:52     Reacties ( 1 )
Reacties (1)
 Stef de V -  25-03-2017

Mooi en duidelijk artikel.